تصویر کپچا

کـارخـــــانــــه

 

کـــاشـــــــــــــــان شـهــرک صنعـتــی امـیـــر کبــیـــر خــیـــابــــان شــکــــوفـــــه یــــک

تلفـــن : 55503341 (031) 55503514 (031)

تلفکس : 16/ 55503615 (031)

دفتـر مرکـزی : 55447383 (031) 55447283 (031)

واحد تکمیل : 55503506 (031)

هـمـــــراه : 09131610655

 info@anacarpetco.com

اینستاگرام شرکت فرش آنا :anacarpet

لینک کانال تلگرام : ana_carpetco@