نمایشگاه 95

هشتمین حضور شرکت فرش درخشان نگین (آنا) در هشتمین نمایشگاه بین المللی فرش تهران .
13 شهریور شروع این نمایشگاه می باشد .

نمایشگاه 94

نمایی از فضای کارخانه

افتخارات فرش آنا